De KU Leuven en de ULB voeren een onderzoek uit naar innovatieve systemen die erop gericht zijn huishoudens toe te laten zoveel mogelijk energie te besparen. In het kader van dit onderzoek willen zij een beroep doen op jullie medewerking. De onderzoekers willen graag jullie mening over een aantal elementen van de door hen ontwikkelde systemen. Daarvoor lanceerden ze een vragenlijst ontwikkeld die jullie online kunnen invullen. Het invullen van deze vragenlijst duurt minder dan 10 minuten.

Vul hier de vragenlijst in. (Alsje op ‘hier’ klikt terwijl je de ‘Ctrl’-toets ingedrukt houdt, komt devragenlijst te voorschijn.)